Bảng quảng cáo
In PDF.

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH & HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

1-      Quản lý Vận hành - Kinh doanh nhà máy Thủy điện A Vương:

2-      Đại tu - Sửa chữa lớn - Bảo trì, Thí nghiệm hiệu chỉnh Hệ thống điện: Nhà máy điện và các Trạm Biến áp đến 500KV; kinh nghiệm như sau:

-          Đại tu, Sửa chửa Thủy điện A Vương;

-          Đại tu - Phục hồi Nhà máy Thủy điện Kon đào;

-          Thí nghiệm - Hiệu chỉnh Thủy điện Sông Ông; Serepok 4; Kon đào; Đambo-Đạ tẻ; Sông Bung 4A; Sông Bung 5…

-          Thí Nghiệm - Hiệu chỉnh các Trạm Biến áp hợp bộ cho các tổ máy phát điện và Trạm Thuộc hệ thống điện Việt Nam.

-          Các dịch vụ Thí Nghiệm - Hiệu chỉnh Điện, Hóa dầu cho HTD.

3-      Đầu tư Xây dựng: Các Công trình nguồn điện; đã có kinh nghiệm:

-          Thủy điện A Vương 210MW, đã vận hành hiệu quả trong 3 năm qua;

-          Thủy điện Dac Pring 2 công suất 5,4MW: đang lập báo cáo đầu tư;

-          Thủy điện Tích Năng A Vương 1000MW: báo cáo cơ hội đầu tư và sau năm 2020 xem xét đầu tư.

4-      Đầu tư Tài chính: Đã có kinh nghiệm đầu tư tài chính vào các công trình:

-          Thủy điện Sông Bung 3 A;

-          Thủy điện Sông Bung 4A.

5-      Nghiên cứu- Chế tạo: Tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

-          Phần Cơ khí Thủy điện

-          Phần Điện của Thủy điện;

-          Phần điện - điện tử công nghiệp của Điện Mặt trời và Phong điện;

-          Trí tuệ nhân tạo.

(Đã có các kết quả nghiên cứu sau: các Tuabin Thủy điện nhỏ có công suất đến 250KW; hệ thống điều khiển và bảo vệ; hệ thống kích từ; hệ thống điều tốc cho các tổ máy có công suất đến 5MW. Bộ nghịch lưu sóng sin thật công suất 5KW cho hệ thống điện mặt trời- phong điện và UPS. Trí tuệ nhân tạo chẩn đoán các sự cố tiềm ẩn trong MBA lực, dự đoán lưu lượng nước về hồ thủy điện….)

6-      Thi công Cơ giới - cẩu tải và đào - ủi - xúc: Đã có kinh nghiệm trong thi công cẩu tải thiết bị siêu trường siêu trọng các nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, …

7-      Huấn luyện đào tạo: Đã có kinh nghiệm trong việc đào tạo sửa chữa - vận hành các nhà máy thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 5, A Lưới… và sản xuất các mô hình nhà máy điện, trạm biến áp phục vụ đào tạo…

-          Sản xuất các mô hình đào tạo;

-          Các thiết bị đào tạo lĩnh vực điện, điện tử;

-          Tài liệu đào tạo thực tế;

-          Mô hình hóa;

-          Kỹ năng nghề nghiệp.

8-      Công tác Tư vấn và làm thuê: Đã có kinh nghiệm trong công tác Tư vấn quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4A; tư vấn giám sát xây lắp và vận hành thuê thủy điện SB4A…

-          Tư vấn Quản lý dự án;

-          Tư vấn Giảm sát các công trình;

-          Vận hành thuê các nhà máy Thủy điện.

9-      Công tác Dân vận- Truyền thông cộng đồng: Đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận đối với đồng bào vùng dự án và chính quyền… và đã được đánh giá cao.

-          Tiết kiệm điện;

-          An toàn điện;

-          Truyền thông cộng đồng phòng tránh giảm nhẹ thiên tai…