Bảng quảng cáo

Công bố thông tin

Công bố thông tin của AVC đến các cổ đông của Công ty
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Lập danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 Phòng Tài chính - Kế toán 98
2 Báo cáo tài chính Quý IV/2017 Công ty cổ phần thủy điện A Vương Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 Phòng Tài chính - Kế toán 261
3 Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần thủy điện A Vương Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 344
4 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 192
5 Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 215
6 Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 196
7 Chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 268
8 Công bố thông tin Công ty đại chúng Công ty Cổ phần thủy điện A Vương Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 354
9 Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 344
10 Báo cáo tài chính Quý III/2017 Công ty cổ phần thủy điện A Vương Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 Phòng Tài chính - Kế toán 353
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 3