Bảng quảng cáo

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 10:09 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017