Bảng quảng cáo

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần thủy điện A Vương

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 14:26 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Quyết định số 1706/TB-SGDHN ngày 29/12/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần thủy điện A Vương.

 

20171229_QD1706

Thông tin tóm tắt Về tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện A Vương (Kích vào tại đây)