Bảng quảng cáo

Hướng dẫn xem Camera Hồ đập A Vương

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2011 08:53 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

HƯỚNG DẪN XEM CAMERA HỒ ĐẬP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

20120616_CameraAVuong

A. Sử dụng phần mềm CMS để xem (Khuyến khích sử dụng phần mềm để đạt chất lượng tốt nhất)

- Bước 1: Tải phần mềm cài đặt tại đây:   http://avuong.com/download/CameraCMS.zip

- Bước 2: Giải nén và vài đặt phần mềm.

- Bước 3: Cấu hình thiết bị với các thông số đã cấp.

Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm CMS để xem Camera vận hành hồ thủy điện A Vương tại đây:

http://avuong.com/download/CameraCMS_HuongDan.pdf

B. Xem qua Intenet sử dụng trình duyệt (Internet Explorer,  Firefox hoặc Chrome):

- Bước 1: Truy cập địa chỉ : http://avuong.dyndns.org 

Nếu trình duyệt yêu cầu cài đặt, bạn chọn đồng ý cài đặt QuickTime để xem.

- Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, bạn đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp. 

- Bước 3: Sau khi Trình duyệt tự động chuyển sang màn hình hiển thị Camera. Bạn có thể chọn Mainstream cho các CAM 1, 2, 3 hoặc 4 để xem.

C. Xem trên thiết bị di động khác:

- Nếu bạn sử dụng IPhone, IPad hoặc các thiết bị IOS bạn có thể tải phần mềm xem trực triếp Super mEye tại AppStore (miến phí).

Xem hướng dẫn http://avuong.com/downloadCameraCMS_HuongDanIOS.pdf

- Nếu bạn sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, Vui lòng tải phần mềm MEYE và làm theo hướng dẫn tương tự trên IOS. 

Xem hướng dẫn http://avuong.com/downloadCameraCMS_HuongDanIOS.pdf