Bảng quảng cáo

Chứng nhận hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 15:16 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Ngày 17/8/2017, Bộ Công thương chứng nhận cho Công ty cổ phần thủy điện A Vương hoạt động kiểm định trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nội dung sau:

20170828_GCNKiemDinh