Bảng quảng cáo

Chúc mừng Nhà máy Thuỷ điện A Vương đạt sản lượng trên 1 tỷ KWh năm 2017

Chủ nhật, 31 Tháng 12 2017 09:47 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Sáng 31/12/2017, Sản lượng điện sản xuất Nhà máy thuỷ điện A Vương năm 2017 đạt 1000,3 triệu KWh. Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm đưa vào vận hành nhà máy, sản lượng điện sản xuất vượt mức 1 tỷ KWh, đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực sản xuất kinh doanh của toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần thuỷ điện A Vương trong năm 2017.

Phòng Kỹ thuật