Bảng quảng cáo

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 10) (cập nhật bảng tin 4h 14/9/2-17)

Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 08:01 Phòng Kỹ thuật
In PDF.
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ năm,14/09/2017 15.9 113.1 STS 98 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ sáu,15/09/2017 17.3 108.8 TY 135 km/giờ
16 Thứ sáu,15/09/2017 17.9 106.6 TY 130 km/giờ
04 Thứ bảy,16/09/2017 18.6 104.5 TD 46 km/giờ
16 Thứ bảy,16/09/2017 19.2 102.3 LOW 37 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
alt  Vùng tâm bão có thể đi qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
20170914-baoso10