Bảng quảng cáo

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 10)

Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 16:35 Phòng Kỹ thuật
In PDF.
TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 10)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ sáu,15/09/2017 17.9 105.8 TS 78 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

19 Thứ sáu,15/09/2017 18.0 104.2 TD 61 km/giờ
01 Thứ bảy,16/09/2017 18.1 103.5 TD 46 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
alt  Vùng tâm bão có thể đi qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
20170915-baoso10