Bảng quảng cáo

Thực hiện đo đạc môi trường lao động

Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 16:57 Dương Nguyễn Ngọc Nhơn
In PDF.

Ngày 19/6 vừa qua, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đo đạc môi trường lao động tại các vị trí thuộc Nhà máy thủy điện  A Vương.

20120621-dodacmoitruonglaodong1

Thực hiện đo đạc môi trường lao động tại Nhà máy

20120621-dodacmoitruonglaodong1

Đo đạc tại trạm 220kV

20120621-dodacmoitruonglaodong1

Đo đạc tại nhà điều hành Đập

       Chương trình nằm trong kế hoạch hằng năm của công tác an toàn vệ sinh lao động, thông qua đây, nhằm đánh giá điều kiện môi trường làm việc tại Nhà máy, cũng như có cơ sở kịp thời kiến nghị Lãnh đạo công ty để hoàn thiện hơn điều kiện lao động, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Ngọc Nhơn