Bảng quảng cáo

Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 23:17 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Ngày 27/03/2013 Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ký quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Biểu giá chi phí tránh được được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm, bao gồm giờ cao điểm mùa khô, giờ bình thường mùa khô, giờ thấp điểm mùa khô, giờ cao điểm mùa mưa, giờ bình thường mùa mưa, giờ thấp điểm mùa mưa và phần điện năng dư mùa mưa.

Mùa khô

Mùa mưa

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng (đ/kWh)

Miền Bắc

647

624

582

624

585

566

283

Miền Trung

617

611

579

577

566

561

281

Miền Nam

666

657

624

611

602

587

293

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

1.805

Biểu giá chi phí tránh được nêu trên chỉ áp dụng đối với các nhà máy thuỷ điện nhỏ, đã bao gồm phí dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước. Các nhà máy điện nhỏ khác vẫn áp dụng biểu giá chi phí tránh được theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTĐL ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Cục Điều tiết điện lực.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013./.

Tải về Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT tại đây